Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Pragniemy serdecznie poinformować, iż w dniach 19-20 czerwca 2021 r. odbędą się Krajowe Dni Pola Minikowo 2021. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest „Europejski Zielony Ład  na pol@ch w Polsce„.

 

Krajowe Dni Pola to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

 

W programie wydarzenia:

• Ponad 13 ha demonstracji, prezentacji i pokazów.
• Ponad 500 odmian roślin uprawnych.
• Nawadnianie upraw umożliwiające prezentację pełnego potencjału oferowanych produktów.
• Prezentacje ofert firm obsługujących rolnictwo na zaprojektowanych poletkach.
• Imprezy towarzyszące odbywające się w całym kraju

• Ponad 100 demonstracji branżowych, w tym:
− systemy ochrony i nawożenia w różnych gatunkach roślin,
− systemy wspomagania decyzji, rolnictwo precyzyjne,
− efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,
− systemy nawadniania,
− rośliny zielarskie,
− ogród chorób roślin,
− rośliny energetyczne.
• Innowacje w rolnictwie.
• Prezentacje instytutów naukowych.
• Konferencje tematyczne

Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy – „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”.
Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano cztery dni konferencyjne, których tematami będą:
1 dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”;
2 dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”;
3 dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)”;
4 dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.
Oprócz wydarzenia centralnego będą odbywać się imprezy towarzyszące organizowane przez UTP, ODR-y i instytuty lokalnie w różnych częściach kraju, których ideą jest przybliżenie rolnikom i wszystkim zainteresowanym innowacji w rolnictwie, postępu genetycznego u roślin i zwierząt, cyfryzacji rolnictwa, dobrych praktyk rolniczych, odpowiedzialnego gospodarowania glebą i wodą, zagadnień dotyczących ochrony środowiska i wielu innych.

Szczegóły na stronie internetowej: www.dnipola.kpodr.pl

Do pobrania plakat