Pierwszy plan strategiczny dla „Horyzont Europa” na lata 2021–2024

Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”, nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro w cenach bieżących. Plan strategiczny jest nowością w programie „Horyzont Europa” i określa strategiczne kierunki dla inwestycji w pierwszych czterech latach realizacji programu. Gwarantuje on, że działania UE w zakresie badań naukowych i innowacji przyczyniać się będą do realizacji priorytetów UE, w tym neutralnej dla klimatu i ekologicznej Europy, Europy na miarę ery cyfrowej oraz Gospodarki służącej ludziom.

 

Ambitny plan dla ambitnego programu

W planie strategicznym określono cztery strategiczne kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa” na najbliższe cztery lata:

  • promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości;
  • odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi;
  • uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;
  • tworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego.

Współpraca międzynarodowa stanowi podstawę wszystkich czterech kierunków działania, ponieważ ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wielu globalnym wyzwaniom.

 

Priorytety określone w planie strategicznym dla programu „Horyzont Europa” będą realizowane za pośrednictwem programu prac programu „Horyzont Europa”. Określono w nim możliwości finansowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez tematyczne zaproszenia do składania wniosków i tematy. Pierwsze zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone wiosną 2021 r. i przedstawione podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji 23–24 czerwca.

 

Więcej informacji