Projekty SIR zrealizowane w III i IV kwartale 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami obejmującymi opisy operacji zrealizowanych w III i IV kwartale 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pomimo ogłoszonej przez polski rząd sytuacji epidemicznej w kraju, w roku 2020 udało się zrealizować wiele ciekawych projektów dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Zachęcamy do lektury!

Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2020 r.

Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2020 r.