Innowacyjne technologie w winnicy i winiarni wspierające ograniczenie dodatku siarki do win gronowych

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Grupę Operacyjną EPI ” Wino bez siarki” pn. „Wino bez siarki: innowacyjne technologie w winnicy i winiarni wspierające ograniczenie dodatku siarki do win gronowych”.

Nadrzędny cel projektu, polegający na obniżeniu zawartości wolnej siarki dodawanej jako produkt dezynfekujący i stabilizujący mikrobiologicznie wino zrealizowany będzie poprzez dwa zadania badawcze. W części pierwszej wdrożona zostanie innowacyjna technologia uprawy winorośli, w oparciu o taki sposób zrównoważonego gospodarowania środkami ochrony roślin, aby obecność pozostałości siarki na owocach została obniżona. Kolejne zadanie badawcze to zadanie związane z technologią produkcji wina i obniżeniem zawartości siarki na etapie produkcji moszczu i wina. Rezultatem finalnym projektu będzie opracowanie technologii produkcji wina (od winnicy do sommeliera), w którym zawartość siarki będzie istotnie obniżona w stosunku do produktów tradycyjnych na rynku.

Technologie stosowane w projekcie pozwalają na eliminację siarki, jako substancji konserwującej. Proponowane rozwiązania technologiczne w winiarni mogą zostać przetestowane, a nastepnie wdrożone do użytku w innych produktach, takich jak na przykład suszone owoce, soki, napoje. Siarkowanie jest także metodą odkażania części sprzętu w przetwórstwie owocowo-warzywnym, gdzie można również po części wdrożyć rezultaty projektu i wykorzystać stosowaną w Operacji technologię.

 

Czas realizacji projektu: od 2021-02-15 do 2022-12-31

Źródła finansowania operacji: Środki EFRROW i krajowe środki publiczne.

Całkowity budżet operacji: 660 881 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Kołbaskowo.

Strona internetowa: http://www.zdrowszewino.pl/