Nowa Grupa Operacyjna EPI „Sery zagrodowe”

Uprzejmie informujemy, iż Grupa Operacyjna EPI „Sery Zagrodowe” podpisała umowę z ARiMR na realizację projektu pn. „Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji zagrodowych serów twarogowych podpuszczkowych dojrzewających twardych, miękkich, wędzonych i niewędzonych z wykorzystaniem lokalnych szczepów bakterii kw. mlekowego wyizolowanych z sera z ukwaszonego mleka krowiego.

 

W projekcie planuje się użycie niepasteryzowanego mleka krowiego. Dzięki wyselekcjonowanej przez Instytut kulturze bakterii kw. mlekowego i jej zastosowaniu do otrzymania serów powstanie innowacyjny produkt – specyficzny dla danego regionu, danego gospodarstwa rolnego. W ten sposób zostanie przywrócona do produktu rodzima flora bakterii kwasu mlekowego.

 

Okres realizacji projektu: od 2021-02-08 do 2022-12-31

Źródła finansowania: ze środków EFRROW 1 141 125,14 PLN, z krajowych środków publicznych 652 250,86 PLN

Budżet projektu: 1 793 376,00 PLN,

Obszar realizacji: Częstochowa

Strona internetowa: seryzagrodowe.odr.net.pl

 

Słowa kluczowe: sery zagrodowe