GIJHARS uruchamia usługę do zgłaszania podejrzeń – skrzynka e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych uruchamia nową usługę do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS). Usługą tą jest skrzynka e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

 

Usługa umożliwi obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom administracji publicznej zgłaszanie zaobserwowanych nielegalnych działań na rynku z zakresu przepisów dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, co bezpośrednio przyczyni się do skuteczniejszej procedury monitorowania rynku i ochrony przed oszustwami oraz fałszerstwami certyfikowanych produktów.

Zgłaszać można wszelkie naruszenia oraz podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, zidentyfikowane na wszystkich etapach produkcji, a także w obrocie detalicznym i hurtowym, w sklepach stacjonarnych, internetowych, czy na targowiskach.

 

CELE:

Celem utworzenia skrzynki e-mail ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl jest wzmocnienie systemu ochrony certyfikowanych produktów (ChNP, ChOG, GTS), poprzez łatwiejszy dostęp do informacji o pojawiających się na rynku naruszeniach zasad ochrony zarejestrowanych nazw. Dzięki ogólnodostępnej skrzynce chronaoznaczen@ijhars.gov.pl, administrowanej przez GIJHARS, w bardziej efektywny sposób można będzie osiągnąć priorytetowe cele systemu jakości żywności, którymi są:

– wzmocnienie mechanizmu zapobiegania oszustwom w łańcuchu dystrybucji, monitorowania rynku i zgłaszania nadużyć odpowiednim służbom monitorowania i kontroli,

– zapewnienie jednolitej ochrony nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS,

– zagwarantowanie uczciwej konkurencji,

– ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

 

DLA KOGO:

Skrzynka ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl przeznaczona jest dla wszystkich – obywateli, przedsiębiorców, jednostek certyfikujących oraz innych podmiotów, m. in. urzędów marszałkowskich, ośrodków doradztwa rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego czy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszenie sprawy wymaga jedynie dostępu do Internetu.

 

 

JAK ZGŁOSIĆ NARUSZENIE:

Podejrzenie naruszenia prawa dotyczącego ochrony produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS należy przekazać za pośrednictwem wypełnionego formularza, zamieszczonego na dole strony, na skrzynkę ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

Do zgłoszenia proszę dołączyć wszelkie materiały mogące ułatwić prowadzenie postępowania wyjaśniającego – zdjęcia produkty, etykiety, zrzuty ekranu, screenshoty itp.

Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać:

– dane wnoszącego,

– dokładny opis naruszenia

 

Pliki do pobrania:

Informacja GIJHARS o usłudze

Formularz zgłoszenia