Poznaj projekt Grupy Operacyjnej EPI – Wiśnia Bez Pestki

Tytuł projektu:

Innowacja technologiczna metod organizacji i marketingu w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

 

Opis projektu:

Przedmiot operacji dotyczy innowacji produktowej dotyczącej opracowania prototypu nowego niemającego odpowiednika na rynku urządzenia do drylowania owoców miękkich z minimalnym naruszeniem struktury owocu. Przewidywanym rezultatem operacji ma być prototyp urządzenia drylującego, które wykorzystuje technologię ultrasoniczną połączoną z działaniem podciśnienia do usuwania pestki. Korzystny wpływ zastosowania ultradźwięków (noży ultrasonicznych) w procesie cięcia różnych materiałów został potwierdzony przeprowadzonym przeglądem literatury. W obecnych na rynku rozwiązaniach drylownic owoców wykorzystuje się metodę nacinania a następnie przeciskania pestki przez owoc, co w konsekwencji powoduje rozerwanie struktury owocu przez wypychaną pestkę. Usuwanie w ten sposób pestki w dużym stopniu uszkadza zewnętrzną i wewnętrzną strukturę owocu – w drylowanym owocu powstają, co najmniej dwa leżące naprzeciwlegle otwory, jeden powstający w wyniku nacinania owocu przez narzędzie, które ma za zadanie usunąć pestkę oraz drugi powstający w wyniku rozerwania owocu przez wypychaną pestkę. Aktualnie wykorzystywany mechanizm drylowania owoców jest praktycznie taki sam we wszystkich obecnie stosowanych urządzeniach – nie ma dla niego metod alternatywnych. W niektórych zastosowaniach spożywczych, w procesie produkcyjnym (np. owoce kandyzowane), nie można użyć tak wydrylowanych owoców, ponieważ struktura zewnętrzna i wewnętrzna owocu jest uszkodzona. Zastosowane w procesie przetwórczym technologii ultrasonicznej zapewni przewagę rynkową dzięki wprowadzeniu na rynek wysokiej, jakości produktów posiadających zachowaną strukturę oraz walory smakowe. Celem operacji jest zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni, jako owocu miękkiego polegającej na usunięciu wewnętrznej części owocu pestkowca (pestki), w taki sposób, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu. Dzięki zachowaniu prawie nienaruszonej struktury owocu ( w owocu zostanie wycięty z jednej strony niewielki otwór pozwalający na usunięcie pestki) będzie istniała możliwość wykorzystania drylowanych wiśni w procesie np. kandyzowania, suszenia, rodzynkowania, mrożenia.

 

Największe korzyści:

Lokalni producenci zajmujący się przetwórstwem owoców powinni być zainteresowani nową technologią ultrasoniczną drylowania owoców wiśni. Przetwórcy owoców chcąc uzyskać produkty o dobrej, jakości, pożądanych właściwościach fizycznych oraz lepszych walorach smakowych i odżywczych powinni implementować nowe procesy drylowania wiśni oparte np. na technologii ultrasonicznej. Celem nadrzędnym planowanej do realizacji operacji jest uzyskanie wiśni bez pestki, której owoc będzie się charakteryzował minimalnym uszkodzeniem struktury wewnętrznej i zewnętrznej po procesie drylowania. Na realizację celu głównego będą składać się dwa cele szczegółowe: opracowanie i zaprojektowanie prototypowego urządzenia do drylowania wiśni oraz wytworzenia i wdrożenia innowacyjnej technologii drylowania wiśni. Wybór asortymentu w postaci wiśni jest uzasadniony preferencjami rynku owocowego i grupy konsumentów, które są reprezentowane przez przemysł cukierniczy oraz są firmy zajmujące się suszeniem, kandyzowaniem owoców. Planowana realizacja projektu, wpisuje się w panujące trendy żywności naturalnej. Realizacja celów szczegółowych, przyczyni się do zmiany jakościowej produktu. Zakres oddziaływania operacji będzie miał charakter lokalny, z uwagi na niewielką skalę produkcji drylowanych wiśni w przetwórni, wchodzącej w skład grupy operacyjnej. Jednakże ze wglądu na rosnącą grupę odbiorców tego typu produktów opracowana innowacyjna technologia będzie mogła być wdrożona w innych regionach Polski i Europy.

 

Źródła finansowania: środki własne,

 

Budżet projektu:

1 445 897,48 PLN KOSZTY CAŁKOWITE,

781,56 PLN KOSZTY KWALIFIKOWANE

1 288 075,00 PLN DOFINANSOWANIE,

819 602,12 PLN ŚRODKI EFRROW,

468 472,88 PLN KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE,

 

Obszar realizacji: PL721 – Kielecki,

 

Strona internetowa: www.wisniabezpestki.sodr.pl