Spotkanie szkoleniowo-informacyjne – „Działanie WSPÓŁPRACA w ramach PROW 2014-2020”

W dniu  4 marca 2021 r. odbyło się spotkanie szkoleniowo- informacyjne pn. „Działanie Współpraca w ramach PROW 2014-2020”, podczas którego krajowy broker innowacji Pan Aleksander Bomberski omówił zasady tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych dotyczących krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz badawczo rozwojowych.

W spotkaniu organizowanym przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oprócz rolników, przedsiębiorców, doradców i dyrekcji ośrodka uczestniczył również Konsul Honorowy Republiki Mołdawii – Pan Aleksander Łaskawer,  z którym zostały poruszone tematy współpracy między krajami.