Twoja wieś w przyszłości – podziel się swoją wizją

Komisja Europejska w połowie 2021 roku zamierza opublikować swoje plany dla obszarów wiejskich do roku 2040. W tym celu KE, we współpracy z Europejską siecią dla rozwoju obszarów wiejskich (ENRD) i przy współpracy KSOW, przygotowała materiały mające służyć przeprowadzeniu dyskusji wśród społeczności wiejskich na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

Materiały te mają pomóc w ustrukturyzowaniu dyskusji na temat tego, jak dana społeczność widzi swoją obecną sytuację oraz ułatwić wypracowanie opisu aspiracji dla tego samego obszaru za dwadzieścia lat.

Aby ułatwić ENRD gromadzenie opisów, a następnie podsumowanie ich w języku angielskim, prosimy o przesłanie wypracowanych stanowisk na adres ksow@cdr.gov.pl najpóźniej do 22 stycznia 2021 r.

 

Więcej informacji pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/podziel-sie-wizja-dla-swojej-wsi