Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (poz. 2399)

W dniu 29 grudnia 2020 r. ogłoszono  zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiany dotyczą wytycznych dla tworzenia Grup Operacyjnych w formie Krótkich Łańcuchów Dostaw i możliwości pełnego zakresu działań. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (poz. 2399).

Treść rozporządzenia