Programy i aplikacje do zarządzania gospodarstwem

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu zaprasza na szkolenie on-line pn.: Programy i aplikacje komputerowe do zarządzania gospodarstwem rolnym – wybrane funkcjonalności. Szkolenie  odbędzie się 10 grudnia 2020 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 12.30 na platformie szkoleniowej Clickmeeting. Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników ale także dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem szkolenia jest zapoznanie doradców i rolników z obecnymi na rynku programami wspomagającymi zarządzanie gospodarstwem rolnym. Przedstawiona zostanie rola cyfryzacji w gospodarstwach rolnych. W ramach szkolenia pokazane zostanie w jaki sposób założyć profil zaufany, a także przedstawione zostaną programy dotyczące:

  • monitoringu krów mlecznych opartego na inteligentnych biosensorach,
  • systemów wspomagania prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • satelitarnego monitoringu upraw oraz map aplikacyjnych,
  • zarządzania gospodarstwem rolnym,
  • funkcjonowania grup producenckich.

Rolnicy coraz częściej korzystają z innowacyjnych programów i aplikacji, które ułatwiają im zarządzanie gospodarstwem, dlatego też zdobyta na szkoleniu wiedza poszerzy zakres kompetencji doradców rolniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności obsługi programów, które mogą przyczynić się do usprawnienia pracy zarówno doradców, jak i rolników.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z indywidualnym dostępem do szkolenia.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na platformie szkoleniowej, o przyjęciu na webinarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. .

Osoby uczestniczące w szkoleniu po podpisaniu listy obecności udostępnionej w trakcie webinarium otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do 06 grudnia 2020 r., na e-mail: szkolenia.poznan@cdr.gov.pl

Opiekę merytoryczną sprawuje: Kacper Mytko: e-mail: k.mytko@cdr.gov.pl

Opiekę organizacyjną sprawuje: Małgorzata Kossowska-Górecka: e-mail: m.gorecka@cdr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Do pobrania:

program szkolenia

karta zgłoszenia uczestnictwa