Instytut Ogrodnictwa zaprasza na konferencję

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na Konferencję Upowszechnieniowo-Wdrożeniową Nauka – Praktyce: program wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” – podsumowanie realizacji zadań w latach 2015-2020.
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 14 grudnia 2020 r. mgr Ewelina Kolis-Mikina z Zakładu Upowszechniania i Promocji IO: e-mail: ewelina.kolis@inhort.pl,tel. 46 8345451 więcej…link zewnętrzny