V Forum Wiedzy i Innowacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na „V Forum Wiedzy i Innowacji” które odbędzie się w dniu 8-9 grudnia 2020r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydarzenie będzie realizowane w formie webinarium.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas Forum zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacji w rolnictwie jako klucz do poprawy jego konkurencyjności, strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowego WPR oraz działań Sieci Innowacji w Rolnictwie. W programie przewidziano panel dyskusyjny nt. Innowacje w rolnictwie – możliwości i ograniczenia oraz 4 panele tematyczne (Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej, Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej, Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności, Innowacyjne technologie OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko). Ponadto zaplanowano przeprowadzenie konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać/rejestrować do dnia 4 grudnia 2020r. pod adresem:
https://wydarzenia-cdrradom.clickmeeting.com/v-forum-wiedzy-i-innowacji/register

Po zarejestrowaniu uczestnictwa każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do szkolenia i hasło.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Mateusz Sękowski tel.500 433 867, e-mail: m.sekowski@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Program