Listopadowe wydanie newsletteru EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem newsletteru Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), które porusza m.in. zagadnienia:

  • Biodegradowalne folie ściółkowe zmniejszające ślad plastiku:

Tworzywa sztuczne są szeroko stosowane w rolnictwie, ale stanowią wyzwanie dla środowiska. Około 80% odpadów z tworzyw sztucznych w rolnictwie jest wytwarzanych przez plastikowe folie ściółkowe. Zbieranie tych odpadów jest trudne, a znaczna ich część pozostaje na polach, wytwarzając mikroplastiki, które trafiają do rzek i oceanów. Hiszpańska grupa operacyjna zachęca rolników w swoim regionie do stosowania biodegradowalnych folii ściółkowych i zapewnia rozwiązania przyspieszające postęp degradacji.

  • Zwalczanie chwastów w ekologicznej uprawie winorośli:

Francuska grupa operacyjna pracuje nad technikami mechanicznej kontroli chwastów w ekologicznej uprawie winorośli, aby zastąpić stosowanie herbicydów, jednocześnie kontrolując zużycie paliw kopalnych i zmniejszając koszty produkcji.

  • Działalność punktów serwisowych eip-agri:

Nowy animowany film o grupach dyskusyjnych

  • Działalność w sieci eip-agr:

Od pola do stołu 2020 – wspólne budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych

  • Możliwości finansowania:

Nowe połączenie BiodivERsA i Water JPI

 

Czytaj dalej: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-87-november2020