Prelekcja dr Wojciecha Nowackiego – Przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawie ziemniaka