Prelekcja dr hab. inż. Grzegorza Żurka, prof. nadzw. Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Zmiany klimatyczne a rolnictwo