Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – konopie włókniste