Październikowe wydanie newsletteru EIP-AGRI

Już jest!

Zapraszamy do zapoznania się z październikowym wydaniem newslettera EIP-AGRI, w którym znajdują się między innymi informacje o:

 • Skrzynce na glebę

Ochrona gleby ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Dobre zarządzanie glebą jest zatem niezbędne, a to wymaga wiedzy na temat procesów i relacji w glebie. W ramach projektu German Operational Group „The Soil Box” („Bodenbox”) opracowano narzędzie dla rolników łączące praktyczne know-how i nowe odkrycia naukowe. Narzędzie oferuje możliwość zdobycia wiedzy na temat gleby i jej złożonych procesów w zrozumiały i praktyczny sposób.

 

 • EIP-AGRI animowany film o nowych sposobach radzenia sobie z zasolenia gleby w rolnictwie

 

 • Konsultacjach społecznych: Rozwój obszarów wiejskich, długoterminowa wizja obszarów wiejskich

 

 • Działalności punktów serwisowych eip-agri.

 

 • Orędziu Unii 2020: rola wszystkich sieci UE

 

 • Możliwościach finansowania:
 • Cyfrowa transformacja europejskiego sektora rolno-spożywczego – tzw.
 • Europejska Agencja Kosmiczna – połączenie „AgriTech”
 • Rozpoczęto nabór do badań green dealu

 

 • Działalności sieci eip-agri:
 • Kwestie glebowe na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast
 • Wzmocnienie najlepszych praktyk w zakresie zdrowia gleby w Europie
 • Inteligentne zarządzanie użytkowają gruntami w UE i Chinach
 • W kierunku zdrowych, wolnych od pestycydów gleb rolniczych
 • Estońska współpraca innowacyjna na glebie
 • Seria seminariów internetowych na temat gleby

 

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-86-october2020?e=eff394224d