Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich – konferencja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 29-30.10.2020 r. organizuje konferencję w formie webinarium nt. Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszam przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawiciele grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Wiodącym tematem będą regulacje prawne wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii i możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich. Przedstawiony zostanie również rozwój innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, biogazowych, wiatrowych i małych elektrowni wodnych. Omówione zostaną także formy prawne przedsięwzięć energetycznych na obszarach wiejskich i źródła finasowania technologii OZE.

Ramowy program szkolenia przedstawia się następująco:

  1. Wyzwania w rozwoju odnawialnych źródeł energii w świetle polityki UE.
  2. Prawne aspekty rozwoju OZE na obszarach wiejskich.
  3. Innowacyjne technologie OZE: biogazowni, fotowoltaiki, wiatru, MEW.
  4. Innowacyjne rozwiązania energetyczne na obszarach wiejskich.
  5. Źródła finasowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00. Karty zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do dnia 27 października 2020 r. na e-mail: szkolenia.radom@cdr.gov.pl.

Po przesłaniu karty zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do szkolenia i hasło.

Opiekę merytoryczną szkolenia sprawuje Zdzisław Ginalski z.ginalski@cdr.gov.pl tel.607468385.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Harmonogram szkolenia