Partnerstwo dla rozwoju IV – materiały szkoleniowe

W dniach 5-6 października br., w Grudziądzu, odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu „Partnerstwo dla rozwoju IV”, poświęconego działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu wzięli udział zainteresowani tworzeniem Grup Operacyjnych EPI: rolnicy, przedstawiciele biznesu, doradztwa oraz nauki. Na liczne pytania uczestników odpowiadali eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz brokerzy innowacji działający w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szklenia:

Prezentacja CDR – działanie M16 Współpraca – główne założenia

Prezentacja ARiMR – działanie M16 Współpraca

Prezentacja MRiRW – działanie M16 Współpraca – zmiana rozporządzenia