Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska – rozpoczęcie realizacji operacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczęło realizacje operacji pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska” Operacja realizowana jest w ramach planu działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pierwszy etap operacji to realizacja 5 filmów promujących dobre praktyki związane z ochroną środowiska w gospodarstwach rolnych. W filmach pokażemy m.in. gospodarstwo biodynamiczne przyjazne środowisku, przedstawimy rolników, którzy w sposób świadomy przechowują i racjonalnie stosują nawozy naturalne, powiemy
o zaletach małych biogazowni rolniczych czy też o mikroorganizmach stosowanych w produkcji zwierzęcej mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Pokażemy również jak jedna z grup powołanych w ramach działania „Współpraca” działa na rzecz ochrony środowiska i poprawy dobrostanu w kurnikach.

Należy pamiętać, że współczesne rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Z jednej strony istnieje pilna potrzeba poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które gwarantowałyby ciągłą produkcję żywności, dostępną dla ogółu społeczeństwa i o wysokich parametrach jakościowych, z drugiej zaś – zmniejszania środowiskowych kosztów jej wytwarzania. Dzisiaj nie ulega już najmniejszej wątpliwości, że rolnictwo, tak jak każda działalność produkcyjna, jeżeli nie jest prowadzone racjonalnie w oparciu o wiedzę merytoryczną stanowi realne zagrożenie środowiska, a ograniczanie tego zagrożenia jest jednym z priorytetów współczesnej gospodarki żywnościowej. W całokształcie polityki gospodarczej UE tzw. sprawy środowiskowe nabierają ogromnego znaczenia i muszą być realizowane zgodnie z założeniami  wspólnej polityki rolnej.

Jeszcze w tym roku filmy będzie można zobaczyć na kanale youtube SIR oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.