I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – WYDARZENIE ODWOŁANE

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza na konferencję pn. „I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”, która odbędzie się w dniach 19-20 października br. w Warszawie. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone promowaniu i upowszechnianiu informacji o Grupach Operacyjnych EPI na poziomie krajowym. Szczyt będzie niepowtarzalną okazją do tworzenia sieci powiązań między Grupami Operacyjnymi z całego kraju oraz platformą do  wymiany wiedzy, innowacji i doświadczeń.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli istniejących Grup Operacyjnych EPI, przedstawicieli tworzących się Grup pod kątem przyszłych naborów do działania „Współpraca”, przedstawicieli nauki, biznesu, doradztwa, rolników oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Ważne informacje dla potencjalnych uczestników:

  • Termin przesyłania zgłoszeń: do 09 października br.
  • Forma zgłoszenia: skan (lub zdjęcie) wypełnionej i czytelnie podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mailowy: sir@cdr.gov.pl
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, tj.: pierwszeństwo do udziału w konferencji mają członkowie Grup Operacyjnych EPI oraz osoby zgłaszające się na 2 dni wydarzenia, a także korzystające z noclegu oraz  wyżywienia. Osoby, które zakwalifikują się na konferencję zostaną o tym poinformowane przez pracowników Organizatora (którym jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie).
  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator dodatkowo zapewnia nocleg w pokoju 1-osobowym oraz posiłki, zgodnie z harmonogramem zawartym w ramowym programie wydarzenia.
  • Podczas konferencji będą obowiązywały zasady związane z organizacją wydarzeń w czasie epidemii wirusa SARS-COV-2, w tym m.in. zachowanie dystansu min. 1,5 metra między uczestnikami, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

 

Pliki do pobrania:

Ramowy Program I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EIP

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa I Szczyt Polskich GO EPI