Szybka ścieżka AGROTECH – 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym!

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, które przeprowadzą eksperymentalne prace rozwojowe, działania przedwdrożeniowe lub badania przemysłowe dotyczące innowacji w rolnictwie. Wartość pojedynczego przedsięwzięcia powinna wynosić co najmniej milion złotych, jeśli realizacją zajmują się MŚP – lub 2 miliony, gdy projekt prowadzą duże firmy bądź konsorcja. Budżet „Agrotechu” to 100 milionów złotych, natomiast maksymalne dofinansowanie dla jednego wniosku wyniesie 20 milionów. Tematyka konkursu obejmuje m.in. mechanizację, robotyzację oraz rolnictwo precyzyjne. NCBR czeka na zgłoszenia do 6 listopada.

Więcej informacji znajduje się tutaj