Partnerstwo dla rozwoju IV – nabór uczestników

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza na cykl szkoleń pn. „Partnerstwo dla rozwoju IV”, które dotyczyć będą działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szklenia odbędą się w następujących miejscach i terminach:

  • 05-06 października 2020 r. – Grudziądz; szkolenie dla 50 osób;
  • 13-14 października 2020 r. – Wrocław; szkolenie dla 50 osób.

 

Ważne informacje dla potencjalnych uczestników:

  • Termin przesyłania zgłoszeń (zarówno na szkolenie w Grudziądzu jak i we Wrocławiu): do 25 września br.
  • Forma zgłoszenia: skan (lub zdjęcie) wypełnionej i czytelnie podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mailowy: sir@cdr.gov.pl
  • O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, tj.: pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają osoby zgłaszające się na 2 dni wydarzenia, a także korzystające z noclegu oraz  wyżywienia. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie zostaną o tym poinformowane przez pracowników Organizatora.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator dodatkowo zapewnia nocleg w pokoju 1-osobowym oraz posiłki, zgodnie z harmonogramem zawartym w ramowym programie szkolenia.
  • Podczas szkoleń będą obowiązywały zasady związane z organizacją wydarzeń w czasie epidemii wirusa SARS-COV-2, w tym m.in. zachowanie dystansu min. 1,5 metra między uczestnikami, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

 

Pliki do pobrania: