Kolejne szkolenia wspierające LPW

W dniach 10-11 września 2020 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach projektu ”Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds.Wody (LPW)” zorganizowało  pierwsze z 2 zaplanowanych szkoleń pn.” Przeciwdziałanie skutkom niedoboru i nadmiaru wody w produkcji rolnej.

W szkoleniu wzięło udział 40 doradców z całej Polski, którzy wzbogacili swoją wiedzę dzięki znakomitym wykładowcom, m.in. w tematyce: optymalnej wilgotność gleby, gospodarki wodnej na użytkach zielonych i terenach zdrenowanch wspomaganej komputerowo, systemów i urządzeń melioracyjnych, ich utrzymania i eksploatacji, efektywności nawadniania roślin, nowoczesności i precyzji we współczesnych systemach nawodnieniowych i wiele innych.

 

Kolejne II szkolenie pn.: „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb” odbędzie się 24-25 września 2020 roku.