Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich – konsultacje społeczne

Komisja Europejska w dniu 22 lipca br. ogłosiła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady UE – „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich” zapoczątkowując formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz ich miejsca w naszym społeczeństwie. Obejmie on także dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu.

Zachęcamy Państwa do analizy dokumentu Komisji Europejskiej oraz włączenia się w proces konsultacji, który obejmuje internetowe konsultacje publiczne pod linkiem na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-forrural-areas.

Rozwiązania Komisji Europejskiej będą też mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Istotne jest również to, że przez aktywny udział i przekazanie swojej opinii, głos ten będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb w czasie prac i dyskusji prowadzonych w związku z tym dokumentem na forum europejskim.

Ankieta będzie udostępniona pod ww. linkiem i aktywna do 9 września 2020r.