Lipcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), które porusza m.in. następujące zagadnienia:

 • „Inspirujące pomysły: wylęg na farmie poprawia dobrostan i zdrowie piskląt brojlerów” -Główną ideą wylęgu na farmie jest to, że pisklęta wylęgają się w naturalnych i bezstresowych warunkach z bezpośrednim dostępem do paszy i wody. Trzy wylęgarnie zlokalizowane w Belgii i Holandii rozpoczęły projekt dotyczący poprawy dobrostanu i zdrowia brojlerów.
 • „Inspirujące pomysły: Zmniejszenie stosowania antybiotyków na fermach owiec w okresie rozrodu” – Grupa Operacyjna z Walii w Wielkiej Brytanii przyjrzała się zarządzaniu stadem (głównie poprawie żywienia i higieny) w celu zmniejszenia zapotrzebowania na antybiotyki na fermach owiec w czasie krycia. W projekcie wzięło udział siedmiu rolników z całej wyspy Anglesey (północno-zachodnia Walia). Weterynarze i specjaliści odwiedzili każde gospodarstwo przed i podczas rozrodu (przez 2 kolejne lata). Przeprowadzono szereg analiz i testów, w tym: analizę kiszonki do skarmiania owiec hodowlanych w czasie wykotu i upewnienie się, że uzupełniająca pasza dostarczana wraz z kiszonką będzie odpowiadała wymaganiom żywieniowym maciorek; profilowanie metaboliczne ciężarnych owiec; siara – badanie chłonności jagniąt; pobieranie próbek ściółki z zagród przed i po porodzie oraz podczas porodu; a także pobieranie próbek kału jagniąt i sekcji zwłok jagniąt, gdy wystąpiły problemy. Później udzielono porad, aby rolnicy mogli dokonywać świadomych wyborów w celu stworzenia planu działania dotyczącego czasu wykotów.
 • CZY WIEDZIAŁEŚ? – Hodowcy stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Zapotrzebowanie na poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt należy zrównoważyć stabilną produkcją i przyzwoitymi dochodami. Czy wiesz, że sieć EIP-AGRI zorganizowała szereg działań dotyczących tego tematu?

Między innymi: Grupa zadaniowa ds. Zwierząt zorganizuje 8. specjalną sesję ATF-EAAP w formie wydarzenia internetowego w dniu 31 sierpnia 2020 r., podczas której poruszane będzie zagadnienie: „Co hodowla zwierząt ma do zaoferowania aby poprawić różnorodności biologiczną  i zdrowie gleb?”

 • „Możliwości finansowani: European Bee Award 2020” – Inicjatywa organizowana przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemi podczas której przyznawane są nagrody za innowacyjne projekty, które mają na celu poprawę ochrony zapylaczy w środowisku rolniczym. Zgłoszenia można nadsyłać do 4 września.
 • „Działania sieci EIP-AGRI: Zwalczanie pojawiających się wirusów u zwierząt gospodarskich w Europie” – Horyzont 2020 DEFEND to międzynarodowe partnerstwo organizacji akademickich, przemysłowych i rządowych współpracujących w celu przeciwdziałania pojawianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) i wirusa choroby guzowatej skóry bydła (LSDV) u europejskich zwierząt hodowlanych.
 • „Działania sieci EIP-AGRI: Zmniejszenie ilości środków przeciwdrobnoustrojowych u świń i drobiu” – Projekt HealthyLivestock Horyzont 2020 będzie badał wpływ poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt na zmniejszenie potrzeby stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u świń i drobiu.
 • „Działania sieci EIP-AGRI Narzędzie poprawiające zdrowie i dobrostan świń” – Ten podręcznik opracowany w ramach projektu CoreOrganic II ProPig i opublikowany na platformie Organic Farm Knowledge, podsumowuje wiedzę fachową rolników, konsultantów, naukowców i literaturę techniczną dotyczącą utrzymania zdrowia świń.
 • „Działania sieci EIP-AGRI: Krajowe Centrum Referencyjne ds. Dobrostanu Zwierząt we Francji” – Utworzone w ramach krajowej strategii Francji na rzecz dobrostanu zwierząt, francuskie centrum referencyjne ds. Dobrostanu zwierząt ( FRCAW ) zrzesza podmioty zajmujące się badaniami, rozwojem i szkoleniami oraz zapewnia zbiorową wiedzę fachową w celu ulepszania i rozpowszechniania badań, innowacji i know-how w tej dziedzinie. Centrum to stworzyło szereg narzędzi, które wkrótce zostaną udostępnione w języku angielskim, w tym bazę wiedzy  zawierającą zasoby naukowe, techniczne i regulacyjne dotyczące dobrostanu zwierząt.
 • „Działania Punktu Kontaktowego EIP-AGRI: Rozwiązania odnośnie zasolenia gleby” – Grupa fokusowa EIP-AGRI ds. Zasolenia gleby zajęła się pytaniem „jak utrzymać produktywność rolnictwa poprzez zapobieganie zasoleniu gleby, zmniejszanie go lub dostosowywanie się do niego, a także przedstawiła zalecenia dotyczące możliwych do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań”.
 • „Działania Punktu Kontaktowego EIP-AGRI: Nowe umiejętności cyfrowe w rolnictwie – Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności cyfrowe w rolnictwie” zgromadziło ponad 160 uczestników w Aranjuez w Hiszpanii w dniach 5-6 lutego 2020 r. Określili oni umiejętności, które mogą pomóc rolnikom lepiej zrozumieć i wykorzystywać technologie cyfrowe, podzielili się skutecznymi inicjatywami szkoleniowymi i omówili jak plany strategiczne WPR w ramach wspólnej polityki rolnej mogą rozwiązać problem niedoboru umiejętności cyfrowych w sektorze rolnym.
 • „Działania Punktu Kontaktowego EIP-AGRI: Roślinne produkty lecznicze i kosmetyczne” – Grupa fokusowa EIP-AGRI zajmująca się tym tematem właśnie opublikowała swój raport końcowy. Ta grupa 20 ekspertów przeanalizowała kluczowe czynniki wpływające na rolników i leśników na wejście do sektora roślin leczniczych i aromatycznych. Głównym pytaniem, którym się zajęli, było: „Jak stworzyć możliwości dywersyfikacji dla rolników poprzez innowacyjne łańcuchy wartości roślinnych produktów leczniczych i kosmetycznych?”

Link do wydania newslettera EIP-AGRI:  https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-83-july-en