„BIOFACH – Zielone Innowacje”. Wyjazd na targi BIOFACH do Norymbergii.