Projekty nominowane w konkursie RIA 2020 – Oddaj swój głos!

Zagłosuj na jeden z 15 nominowanych projektów w konkursie Rural Inspiration Awards 2020 organizowanym przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Głosowanie jest otwarte do 25 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 pod linkiem: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards-2020_en

Celem konkursu jest wyróżnienie lokalnych inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Więcej informacji o konkursie pod linkiem: http://ksow.pl/news/entry/15228-zaproszenie-do-udzialu-w-drugim-konkursie-na-pr.html

Spośród 71 zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE, komisja konkursowa ENRD wybrała 15 projektów, które wezmą udział w głosowaniu internetowym na najlepszy projekt. Jednocześnie komisja ekspercka wybierze jeden zwycięski projekt w każdej z trzech kategorii z listy nominowanych projektów.

Kategorie tematyczne konkursu:

  1. Biogospodarka: projekty/działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię (otrzymano 23 zgłoszenia);
  2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty/działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery (otrzymano 30 zgłoszeń);
  3. Dostosowanie do zmian klimatu: projekty/działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu (otrzymano 18 zgłoszeń).

Ogłoszenie 4 zwycięzców konkursu RIA 2020 (po jednym z każdej kategorii oraz jeden projekt wybrany w głosowaniu internetowym), odbędzie się podczas ceremonii wręczenia nagród 25 czerwca 2020r. o godz. 17:00 w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Zoom oraz transmisji na kanale YouTube ENRD (EURural).

Zachęcamy do oddania głosu na jeden z nominowanych projektów promujących politykę rozwoju obszarów wiejskich i wkład w EFRROW w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.