Organizatorzy Droniady GZM 2020 zapraszają Partnerów merytorycznych do współpracy i prezentacji cyfrowych innowacyjnych rozwiązań wspierających produkcję rolną i sektor rolno-spożywczy.

Na początku wyjaśnijmy, że Droniada GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) 2020 to konkurs dla zespołów akademickich i poligon systemów bezzałogowych.

Podczas Droniady GZM 2020 zostaną sprawdzone pomysły na wykrywanie patogenów chorób roślin (interesariusz: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przygotowując w ten sposób młode kadry wsparcia rolnictwa precyzyjnego.

Zadanie konkursowe polega na wykryciu ognisk chorób roślin: mączniaka rzekomego kapustowatych, fytoftorozę oraz mączniaka prawdziwego. Będą je symbolizować figury geometryczne o odpowiedniej barwie RGB i wielkości.

ARiMR i MRiRW szukają inspiracji, jakich algorytmów użyć, by od 2023r. objąć stałym monitoringiem z dronów 100% areału objętego dopłatami bezpośrednimi zgodnie ze Wspólną Polityką Rolną UE. Trwają przygotowania do przetargu na system monitoringu.

Droniada GZM 2020 umożliwi sprawdzenie różnych koncepcji wyszukiwania zmian w obrębie pól uprawnych. Jakie jest zadanie dla dronów? To nośnik czujników, początek systemu teleinformatycznego. Celem jest stymulowanie gospodarki cyfrowej poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów cyfrowych. W Konkursie Akademickim o pulę nagród w wysokości 40 tys. złotych, ufundowanych przez Metropolię GZM i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w fazie terenowej powalczy sześć zespołów akademickich.

Równoległe do Droniady 2020 (Aeroklub Śląski w Katowicach, lotnisko Muchowiec) od 1 do 4 lipca 2020, Organizatorzy zapraszają na Warsztaty Online poświęcone dronom i nowym technologiom możliwym do wykorzystania w zadaniach Jednostek Samorządu Terytorialnego i w rolnictwie precyzyjnym.

Rolnictwo i sektor rolno-spożywczy ma przed sobą szereg wyzwań:
· narastające tempo zmian (susza, zmiany klimatu, zmiany stref upraw, nowe szkodniki i choroby)

  • wymogi ochrony środowiska vs optymalizacja plonów
  • oczekiwania KE w stosunku do beneficjentów w nowej perspektywie finansowej
  • perspektywa zmniejszenia się puli środków na modernizację i przesuwanie
    akcentu na środki krajowe
  • konieczność analizy efektywności ekonomicznej implementowanych technologii skończone zasoby finansowe do dyspozycji
  • brak powszechnych doświadczeń i wiedzy o efektywności rozwiązań rolnictwa precyzyjnego
  • brak interdyscyplinarnych, młodych kadr
  • naturalny opór wobec zmian vs. krótka perspektywa czasowa wynikająca z tempa zmian w otoczeniu

Droniada pozwala pokazać swoje kompetencje w zakresie nowych technologii. Udział w Droniadzie jest swoistym castingiem, który pozwala interesariuszom poznać technologię, dostępne rozwiązania, wybrać sobie pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych. Konkurs umożliwia przetestowanie możliwości technologii przemysłu 4.0, szczególnie w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

Organizatorzy zapraszają Partnerów merytorycznych do współpracy i są zainteresowani prezentacją podczas Droniady GZM 2020 każdego cyfrowego, innowacyjnego rozwiązania wspierającego produkcję rolną i sektor rolno-spożywczy. Zapraszają też do warsztatów online.

Szczegółowy program Droniady i agenda warsztatów online dostępne wkrótce na stronie www.droniada.eu

oraz tutaj: Droniada GZM 2020 informacja 

Kontakt: Karol Juszczyk, Fundacja Instytut Mikromakro, kjuszczyk112@gmail.com; tel. 514 558 553