Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych – Radzików 2020

Serdecznie zapraszamy na „Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych – Radzików 2020″ Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie organizowanego we Współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badań Odmian Roślin Uprawnych w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie osiągnięć badawczych instytutu oraz możliwości transferu wiedzy do praktyki Nasi goście będę mieć możliwość zapoznania się z aktualnymi pracami prowadzonymi w IHAR-PIB oraz obejrzenia poletek doświadczalnych i produkcyjnych. Dodatkowym akcentem wydarzenia w tym roku będzie prezentacja najnowszych osiągnięć hodowanych w gatunkach roślin uprawnych w postaci poletek pokazowych w Radzikowice BORU.

Nawiązując do ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 pragniemy podkreślić |ę postęp u biologicznego hodowli odpornościowej doskonaleniu ochrony i zdrowotność roślin, szczególnie wiążącymi się z pracami badawczymi prowadzonymi przez Instytut.

Udział w Dniu PoIa Radzików 2020 jest bezpłatny i skierowany głównie do rolników, hodowców, pracowników doradztwa rolniczego, przedstawicieli związków branżowych oraz naukowców.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 18 czerwca br. na e-mail: d.krol@ihar.edu.pl

Zgłoszenie

Programlink zewnętrzny