Rozwój Obszarów Wiejskich – CDR spotkania on-line

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań on-line w formie wywiadów i rozmów z osobami mającymi na co dzień wpływ na kształtowanie rozwoju wsi – liderami, przedstawicielami instytucji związanych z obszarami wiejskimi, przedsiębiorcami. Spotkania, organizowane będą na platformie szkoleniowej CDR. Umożliwiają każdorazowo wzięcie udziału 25 osobom zainteresowanym daną tematyką. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie polegające na przesłaniu adresu e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie.

Pierwsze spotkanie tego cyklu odbędzie się w środę, 13. maja 2020, o godzinie 10:00. Gościem będzie Pan Jarosław Felczyński, Prezes Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, obejmującej 6 gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek. Tematami rozmowy będą m.in. przedsiębiorczość wiejska, LGD w dobie pandemii czy też wizje przyszłości dla Inicjatywy LEADER w nowej perspektywie finansowej UE po roku 2020. Przewidywany czas trwania: 1-1,5h, w tym krótka sesja pytań i odpowiedzi.

Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu, proszeni są o przesłanie zgłoszenia w postaci wiadomości e-mail na adres: g.cetner@cdr.gov.pl z podanym wyraźnie w treści adresem e-mail uczestnika, na który będzie wysłany aktywny link do wydarzenia. Lista uczestników zamykana jest na godzinę przed spotkaniem a zgłoszenia należy nadsyłać do godziny 9:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Poznański Oddział Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie zachęca do udziału, jak również jest otwarty na oczekiwania tematyczne, dotyczące kolejnych edycji tego cyklu spotkań prosząc o przesyłanie wiadomości na ww. adres email.