Opublikowano wyniki zakończonego projektu Grupy Operacyjnej na Rzecz Innowacji DOSKONAŁE BAKALIE.

Projekt  Grupy Operacyjnej na Rzecz Innowacji DOSKONAŁE BAKALIE miał na celu opracowanie i wdrożenie:

 • znacznie udoskonalonych produktów, w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych;
 • nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów (obróbki termicznej nasion i orzechów);
 • nowej metody marketingu dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów.

Grupę Operacyjną „Doskonałe bakalie” stworzyły trzy podmioty: EIG Finance Sp. z o. o, będący liderem projektu, krajowy lider na rynku bakalii Bakalland SA oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, będąca interdyscyplinarną jednostką naukową, prowadzącą prace badawcze i działalność dydaktyczną z zakresu nauk technicznych i społecznych.

Główne zadania zrealizowane w wyniku przeprowadzonego projektu obejmowały:

 1. Weryfikację i optymalizację procesu prażenia mikrofalowego jak i konwencjonalnego (pod kątem stosowania go w warunkach przemysłowych w zakładzie przedsiębiorcy),
 2. Wykonanie badań przechowalniczych (20 prób technologicznych) surowców prażonych mikrofalowo wg zoptymalizowanych parametrów, dla różnych czasów przechowywania,
 3. Opracowanie składu 3 mieszanek pestek i orzechów o innowacyjnym zastosowaniu (pożądana ilość i proporcje kwasów tłuszczowych),
 4. Analizę zawartości w przygotowanych mieszankach pestek i orzechów.

Osiągnięte rezultaty:

 1. Wdrożono innowacyjną technologię przetwórstwa, w której uzyskane nasiona i orzechy charakteryzują się zdecydowanie lepszymi parametrami sensorycznymi (zapach, barwa, smak). Parametry żywnościowe uległy poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym. Obniżone ciśnienie powoduje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu zawartych w materiale kwasów tłuszczowych i rozpadowi substancji aktywnych. Sprzyja to możliwości dłuższego przechowywania produktów, prażenie mikrofalowe powoduje niższą podatność na jełczenie orzechów i pestek.
 2. Wyniki prac rozwojowych, określające najbardziej pożądane parametry procesu, zostały wdrożone w zakładzie produkcyjnym Bakalland na zakupionych maszynach i urządzeniach. Uruchomiona została również produkcja innowacyjnych mieszanek nasion i orzechów, których skład recepturowy został opracowany w toku prac rozwojowych.

Główne korzyści, wynikające z zastosowania rezultatów operacji:

 1. Prażenie nasion i orzechów metodą mikrofalową pozwoliło uzyskać produkty o lepszych właściwościach wskazanych w czasie badań,
 2. Obniżone ciśnienie warunkuje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu zawartych w materiale kwasów tłuszczowych i rozpadowi substancji aktywnych. Dodatkowo na skutek objętościowego grzania mikrofalami można uzyskać produkt o podwyższonej objętości na skutek bardzo gwałtownego odparowywania wody, tzw. efekt puffingu,
 3. Wyprażone nową metodą nasiona i orzechy oferowane są w formie mieszanek do bezpośredniego spożycia, o podwyższonych walorach odżywczych (gama mieszanek pestek i orzechów bogata w istotne składniki odżywcze stanowiących idealne uzupełnienie diet prozdrowotnych),
 4. Opracowane zostały trzy mieszanki orzechów i pestek dedykowanych dla różnych grup ludności, w których to mieszankach znajdują się korzystne proporcje kwasów tłuszczowych oraz innych wartości odżywczych wspomagających właściwe funkcjonowanie organizmu: mieszanka orzechów dla kobiet w okresie ciąży; mieszanka dla osób intensywnie uprawiających sport oraz przekąska dla młodzieży.

Więcej informacji dostępne jest na stronie: www.doskonalebakalie.pl