Poradnik Antykryzysowy dla Obszarów Wiejskich – aktualne informacje

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie opublikował następne cenne informacje w ramach Poradnika Antykryzysowego dla Obszarów Wiejskich. Mija kolejny tydzień epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, która zmieniła całkowicie nasze życie prywatne i zawodowe w sposób, którego nikt się nie mógł wcześniej spodziewać.

Z jednej strony świat się zatrzymał – siedzimy w domach, pracujemy zdalne, opiekujemy się dziećmi, które nie chodzą do szkoły, kontakty społeczne przenieśliśmy do internetu. Szczęśliwi Ci, którzy nie chorują i nie cierpią z powodu choroby czy kwaranntanny bliskich.

Z drugiej strony sytuacja kryzysowa wyzwala w nas nową  energię,  kreatywność i społeczną solidarność. Urzędnicy zmieniają  biurokratyczne reguły na bardziej przyjazne,  Koła Gospodyń Wiejskich szyją tak potrzebne maseczki, wszyscy szukają pieniędzy i mechanizmów, by wesprzeć najbardziej potrzebujących w krótko- i długoterminowej perspektywie.

Włączając  się w te pozytywne działania polecamy Państwa uwadze Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich, w którym publikujemy bieżące informacje o dostępnych ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych. Niech pomaga Państwu w skutecznym docieraniu do potrzebnych  informacji, aby każdy mieszkaniec wsi mógł uzyskać dostępną pomoc.

REGULACJE
Dodatkowe zasiłki opiekuńcze przedłużone do 24 maja 2020
W związku z dalszym zamknięciem placówek oświatowych wydłużeniu do dnia 24.05.2020 r. ulega  dodatkowa opieka na dziecko do lat 8 oraz dzieci niepełnosprawne. Zasiłek dotyczy  także  osób, które pomimo wcześniejszego otwarcia przedszkola wybiorą w tym okresie osobistą opiekę nad dzieckiem.

Interwencja Komisji Europejskiej na rynkach rolnych w związku z koronawirusem
Komisja Europejska przyjęła 30.04.2020 pakiet legislacyjny, dotyczący interwencji na rynkach rolnych w związku z kryzysem wywołany pandemią COVID-19. Od 7 maja br. można będzie, między innymi, składać wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa i produktów mleczarskich.

Specjalny zasiłek dla rolników objętych kwarantanną
Rozszerzona Tarcza Antykryzysowa gwarantuje zasiłek dla rolników objętych kwarantanną oraz ich rodzin. Rolnicy i  domownicy ubezpieczeni w KRUS w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 otrzymają zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę przez minimum 14 dni.

 

Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników

Zatrudniający pracowników mogą uzyskać wsparcie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń w formie dofinansowania lub preferencyjnej pożyczki.

REKOMENDACJE
Wytyczne dla branż na czas odmrażania gospodarki

4 maja br. rozpoczął się kolejny etap otwierania gospodarki i stopniowego ograniczania restrykcji związanych z pandemią. Otwarte zostają centra handlowe, hotele i inne miejsca noclegowe, biblioteki, gabinety rehabilitacyjne oraz sklepy meblowe i budowlane. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami branż, przygotowało wytyczne, które określają, w jaki sposób można bezpiecznie oferować usługi i z nich korzystać w okresie epidemii koronawirusa w Polsce.

 

Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

W związku ze wznowieniem z dniem 4 maja 2020 roku w Polsce działalności obiektów noclegowych Główny Inspektor Sanitarny kieruje do podmiotów prowadzących wiejską bazę noclegową szczegółowe wytyczne dotyczące świadczenia usług hotelarskich w czasie epidemii.

 

Do 21 maja 2020 trwa dodatkowy nabór ofert w ramach „Senior+”, edycja 2020

O wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+” mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie lub w partnerstwie z pozarządowymi organizacjami pożytku publicznego.

 

1% podatku może pomóc organizacjom pożytku publicznego w przetrwaniu kryzysu

Dzięki „Tarczy antykryzysowej” organizacje pożytku publicznego mają czas do 31 maja 2020 na prowadzenie akcji informacyjnych związanych z przekazywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz prowadzonych przez siebie działań.

AKCJE
Kampania „Bezpieczna kwatera”

Wznowienie działalności obiektów turystyki wiejskiej w czasie trwania stanu epidemicznego COVID-19 wiąże się ze wzmożonym zaangażowaniem gospodarzy w zapewnienie bezpiecznego pobytu gości  oraz  komfortu swojej pracy.  Przygotowując branżę do nowego sezonu turystycznego Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” rozpoczyna akcję promocyjną „Bezpieczna kwatera”.

 

Inicjatywa społeczna 'Nie pozwolę Ci się zamknąć’

NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ to społeczna inicjatywa, zachęcająca klienta do wcześniejszej zapłaty małej, ulubionej firmie za konkretne towary lub konkretne usługi, które nie są teraz dostępne w związku z ograniczeniem funkcjonowania w okresie pandemii. Ogólnopolska kampania zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą opiera się na systemie zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości.