Zewnętrzna ocena polityki informacyjnej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej – ankietę można wypełnić do 18 maja 2020.

Uznane europejskie centrum badań i analiz polityki PPMI, działając na podstawie zlecenia Komisji Europejskiej (DG AGRI), przeprowadza zewnętrzną ocenę polityki informacyjnej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

W ramach tego badania przeprowadzana jest ankieta wśród interesariuszy, aby zebrać ich opinie na temat otrzymywanych przez nich informacji dotyczących WPR. Grupa docelowa obejmuje beneficjentów WPR (rolników i inne podmioty w łańcuchu żywnościowym i obszarach wiejskich), a także członków różnych organizacji rolniczych i innych organizacji pozarządowych, a także członków władz publicznych.

Wszystkie odpowiedzi z tego badania zostaną uwzględnione w zewnętrznej ocenie polityki informacyjnej dotyczącej WPR. Ta ocena dostarczy opartą na dowodach ocenę polityki i pomoże Komisji Europejskiej ulepszyć jej działania.

Ankietę można wypełniać do 18 maja 2020. Ankieta nie potrwa dłużej niż 15 minut. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane z najwyższą poufnością. 

 Link do ankiety znajduje się tutaj: https://www.surveygizmo.eu/s3/90224164/CAP-nat

Link do centrum badań i analiz polityki PPMI: https://www.ppmi.lt

 

fot. almathias, Pixabay