Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie opublikował 'Wyniki badań terenowych za rok 2019′

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie opublikował 'Wyniki badań terenowych za rok 2019′ jako jeden ze swoich projektów zrealizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I kwartale 2020r.

Zasiane na polu doświadczalnym nowinki odmianowe mogą pomóc producentowi rolnemu podjąć trudną decyzję odnośnie wyboru odpowiedniej, wysoko plonującej odmiany. Ponadto decydowanie się na uprawę niezarejestrowanej odmiany zawsze wiąże się z ryzykiem spadku opłacalności produkcji. Biorąc pod uwagę ilość i jakość odmian zarejestrowanych i przebadanych w Polsce przez COBORU, nie ma większej potrzeby testowania na własny koszt oferowanego przez różne firmy sprowadzonego materiału siewnego. Producent rolny, nie tylko skorzysta z wyników, ale będzie mógł do nich wrócić w każdej chwili, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie prawidłowej agrotechniki.

Odbiorcami publikacji są osoby zainteresowane tematyką m.in. producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję roślinną na terenie województwa opolskiego i województw ościennych, a także firmy nasienne, chemiczne i nawozowe współpracujące z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Celem opublikowania wyników doświadczeń terenowych jest ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W publikacji znajdują się wszystkie informacje dotyczące doświadczeń przeprowadzonych na polu testowym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, zarówno ścisłych jak i łanowych, oraz dotyczących plonowania i jakości ziarna. Doświadczenia ścisłe to doświadczenia (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe), w których badane są nowe odmiany roślin (pszenica, rzepak, żyto, pszenżyto, jęczmień, soja) – ich celem było stworzenie listy odmian najlepszych do siewu w woj. opolskim. Doświadczenia łanowe polegały na porównaniu zastosowanych środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, biostymulatorów i nawozów dolistnych różnych firm chemicznych. Łączna ilość doświadczeń zajmuje 21 ha – 10 doświadczeń ścisłych (PDO) i 16 łanowych.

Wyniki doświadczeń terenowych zawierają spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkich zabiegów ochrony roślin, które były zastosowane od początku wegetacji roślin. Producent rolny, nie tylko skorzysta z wyników, ale będzie mógł do nich wrócić w każdej chwili, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie prawidłowej agrotechniki oraz doboru odpowiedniej odmiany do siewu.

Link do publikacji tutaj:

Wyniki doświadczeń terenowych za rok 2019