Internetowy Poradnik Antykryzysowy dla Obszarów Wiejskich

Nowoutworzony internetowy Poradnik Antykryzysowy dla Obszarów Wiejskich” to inicjatywa Krakowskiego Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego. W poradniku publikowane są  wyselekcjonowane i  sprawdzone informacje o aktualnych ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki  epidemii dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Poradnik jest odpowiedzią na aktualną sytuację wynikającą z pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.   W swoich założeniach Poradnik ma pomóc w dotarciu do informacji i ułatwić poruszanie się doradcom ODR wśród dużej ilości dynamicznie zmieniających nowych przepisów i inicjatyw na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią tak,  by każdy uprawniony mieszkaniec wsi mógł skorzystać  z dostępnego wsparcia.

Link do poradnika tutaj:www.poradnik-row.pl