Nowa infografika projektu inteligentne obszary wiejskie Smart Rural

W ramach projektu Smart Rural (https://www.smartrural21.eu/) opracowano nową infografikę, która ma pomóc zainspirować społeczności wiejskie do złożenia wniosku o włączenie do tego nowego projektu trwającego dwa i pół roku, wspieranego przez Komisję Europejską (DG AGRI).

Tutaj można pobrać wersję PDF wspomnianej infografiki.

Projekt, koordynowany przez Grupę E40, ma na celu promowanie i inspirowanie wiosek do opracowywania i wdrażania inteligentnych podejść i strategii w całej Europie, a także do wyciągania wniosków i wspierania przyszłych interwencji Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących inteligentnych wiosek.

Zapewni wytyczne i wsparcie techniczne dla 17 wiosek w całej Europie w całym projekcie. Pięć wiosek zostało już wybranych w Irlandii (Dingle, Co. Kerry), Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a wnioski, aby wybrać kolejne 12 wiosek zbierane są do 5 maja 2020 r.

Jeśli uważasz, że Twoja wioska / miasteczko wiejskie jest gotowe na ekscytującą podróż po inteligentnej wiosce, prześlij swoją aplikację online używając linka:  https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application, aby stać się jedną z uczestniczących wiosek w projekcie Smart Rural!

Więcej informacji na temat przesyłania zgłoszenia do tego projektu można znaleźć w  dokumencie zaproszenia.

Strona Projektu Smart Rural: https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/

Twitter Smart Rural Project: https://twitter.com/SmartRural21

Nabór dla obszarów wiejskich do uczestnictwa w Działaniu Przygotowawczym dla Inteligentnych Obszarów Wiejskich w 21 Wieku  (Projekt ‘Smart Rural’ 21)