Nabór dla obszarów wiejskich do uczestnictwa w Działaniu Przygotowawczym dla Inteligentnych Obszarów Wiejskich w 21 Wieku  (Projekt ‘Smart Rural’ 21)

O czym jest projekt?

Smart Rural to trwający dwa i pół roku projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych rozwiązań i strategii w całej Europie oraz wyciągania wniosków i wspierania przyszłych Interwencji WPR w inteligentne wioski.

17 wsi otrzymuje wytyczne i wsparcie techniczne w ramach projektu. Wybrano już 5 wiosek w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a kolejne 12 wiosek zostanie wybranych do czerwca 2020 r. Wśród nich powinna się znaleźć co najmniej jedna z Polski.

Twoja wioska jest idealnym kandydatem, jeśli…

 • potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską,
 • ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnej wioski,
 • posiada odpowiednie, możliwe do mobilizacji zasoby ludzkie na rzecz procesu inteligentnej wioski,
 • skorzystałaby ze specjalnego wsparcia eksperckiego do opracowania planów rozwoju wsi,
 • ma pewne podstawowe zasoby techniczne, w tym wystarczającą łączność szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie wspólnotowe) – jednak nie jest to warunkiem wstępnym,
 • najlepiej ma kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski – jednak nie jest to warunek wstępny,
 • jest otwarty na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami.
Jeśli uważasz, że Twoja wioska jest gotowa na ekscytującą podróż na ścieżce inteligentnej wioski, złóż wniosek do 5 maja 2020 r. aby zostać jedną z wiosek uczestniczących w projekcie ‘Smart Rural’!

 

Co musimy zrobić, aby złożyć wniosek? Co otrzymamy w zamian?
Musicie wypełnić prosty formularz aplikacyjny opisujący:

 •  Kluczowe cechy, wyzwania, zasoby i możliwości waszej wioski
 • Motywację stojącą za chęcią zostania inteligentną wioską
 • Opis wartości dodanej, której oczekujecie w wyniku uczestnictwa w projekcie i wsparcia, którego potrzebuje Wasza wioska

Formularz wniosku jest dostępny tu: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application !

Jeśli Wasza wioska zostanie wybrana:

 • Uzyska specjalistyczne wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii
 • Będzie mogła odwiedzić i czerpać inspirację z innych wiosek
 • Będzie mogła brać udział w wymianie i budowaniu umiejętności razem z innymi uczestniczącymi w projekcie wioskami poprzez wydarzenia pn. Smart Village Academy
 • Uzyska widoczność w dyskusjach i wymianach na poziomie europejskim
Nawet jeśli Wasza wioska nie zostanie wybrana:

 • Będzie miała przewagę w aplikowaniu do wizyt w wioskach uczestniczących
 • Może zyskać widoczność dzięki promowaniu swoich działań
 • Otrzyma regularne informacje na temat wyników projektu
Preferowanym językiem roboczym jest angielski, ale wnioski można również składać w swoim własnym języku.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
smart-rural@e40.eu

Wsparcie w Polsce: smart.village@onet.eu