Informacja dotycząca wdrażania PROW 2014–2020 podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o możliwości zmian istniejących terminów naborów oraz terminów składania ofert w ramach PROW 2014-2020, aby umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie. Ma to związek z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wynikającego z pandemii COVID-19.

W każdym przypadku, gdy jest to możliwe wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów.

Więcej informacji na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabory-prow-a-koronawirus