Broszura EIP-AGRI Innowacje dla europejskiego leśnictwa

Broszura EIP-AGRI na temat innowacji w europejskim leśnictwie ilustruje, w jaki sposób innowacyjne praktyki i narzędzia mogą pomóc w budowie odpornych, przyszłościowych lasów. Obejmuje to technologie cyfrowe do mapowania zasobów leśnych, agroleśnictwo lasów wielofunkcyjnych, możliwości w biogospodarce oraz lepszą współpracę i wymianę wiedzy.

Unia Europejska ma prawie 182 miliony hektarów lasów i lasów, zajmujących 43% jej powierzchni. Europejskie lasy oferują szeroki zakres korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Odporne lasy zachowują cenne usługi ekosystemowe i wspierają różnorodność biologiczną. Mogą łagodzić skutki zmian klimatu, magazynując węgiel w glebie, zapewniając czyste powietrze i lepszy przepływ wody oraz kontrolując erozję. Drewno i produkty uboczne oferują możliwości produkcji energii i materiałów pochodzenia biologicznego.

Europejskie lasy stoją obecnie również w obliczu wielu wyzwań, w tym skutków zmian klimatu. Leśnicy, właściciele lasów i władze publiczne szukają trwałych rozwiązań w przypadku szkód spowodowanych przez burzę lub suszę, szkodniki i choroby lub coraz częstsze pożary lasów.

Broszura stanowi kontynuację prac grup fokusowych EIP-AGRI

„Zrównoważona mobilizacja biomasy leśnej”, „Nowe praktyki leśne i narzędzia do adaptacji i łagodzenia zmian klimatu”, „Agroleśnictwo: wprowadzenie roślinności drzewnej do specjalistycznych systemów upraw i zwierząt gospodarskich” oraz ich odpowiednie sprawozdania. Opiera się również na wynikach warsztatów EIP-AGRI „Nowe łańcuchy wartości z lasów wielofunkcyjnych”. Wszystkie wyniki tych wydarzeń można znaleźć online na stronie www.eip-agri.eu.  Więcej informacji na temat grup operacyjnych i innych innowacyjnych projektów przedstawionych w tej broszurze znajduje się w bazie danych projektów na stronie internetowej EIP-AGRI.

Broszura dostępna tutaj:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_innovation_for_european_forestry_2019_en.pdf