Amerykańscy naukowcy z Penn State mówią o znaczeniu „ukrytej” innowacyjności obszarów wiejskich

Bardziej kompleksowy pomiar innowacyjności sugeruje, że nie dotyczy ona wyłącznie dużych miast.

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że „ukryta” innowacyjność obszarów wiejskich przynosi korzyści gospodarcze przedsiębiorstwom i społecznościom, a ich odkrycia pomogą decydentom w uzyskaniu nowego podejścia i sposobu myślenia o innowacjach oraz tym, w jaki sposób mogą je wspierać.

„Sposób, w jaki tradycyjnie mierzymy innowacje, jest bardzo zawężony i koncentruje się przede wszystkim na nowych produktach lub procesach, które skutkują patentem lub wiążą się z wydatkami na badania i rozwój. Pomijany jest zwykle inny rodzaj innowacji, a mianowicie stopniowe ulepszenia, które firmy wprowadzają do swoich produktów i procesów w wyniku informacji uzyskanych spoza prowadzonej przez siebie firmy”, mówi Stephan Goetz, profesor ekonomiki rolnictwa i gospodarki regionalnej oraz dyrektor Północnowschodniego Regionalnego Centrum Rozwoju Obszaru Wiejskich (NERCRD – Northeast Regional Center for Rural Development) na Uniwersytecie Penn State w Pensylwanii. Profesor Goetz wspomniał również, że używane przez jego zespół wskaźniki pomiarowe pokazują, że ta ukryta innowacyjność jest co najmniej tak samo ważna dla lokalnego dochodu i wzrostu zatrudnienia, jak innowacje na poziomie patentowym”. Naukowcy stwierdzili, że innowacje są powszechne nawet na obszarach wiejskich, które zwykle nie są uważane za innowacyjne.

Międzybranżowy transfer wiedzy i osiągnięć

Badanie opiera się na dobrze udokumentowanych dowodach, że firmy uzyskują informacje promujące innowacje poprzez interakcje z innymi przedsiębiorstwami spoza ich branży. Mogą to być zarówno ich dostawcy, jak i inne firmy, którym sprzedają produkty.

„Wiemy, że wymiany międzybranżowe sprzyjają wzajemnemu przekazywaniu pomysłów lub transferowi wiedzy, co z kolei rodzi innowacje” – mówi Goetz. „Chcieliśmy dokładniej zbadać te interakcje, aby lepiej zrozumieć, gdzie są największe możliwości innowacji, w tym na obszarach wiejskich i zurbanizowanych oddalonych od miast”.

Aby zbadać transakcje branżowe, Goetz i jego współpracownik, Yicheol Han, były doktorant na studiach podyplomowych w NERCRD, a obecnie pracujący w Koreańskim Instytucie Ekonomiki Obszarów Wiejskich (Korea Rural Economic Institute), wykorzystali dane z krajowej tabeli (I/O – Input-Output), która dokumentuje roczną sprzedaż i zakupy zarówno międzybranżowe jaki w indywidualnych branżach przemysłu amerykańskiego. Koncentrując się w szczególności na 381 branżach pośrednich, zastosowali wzór matematyczny do pomiaru różnorodności transakcji każdej branży z klientami i dostawcami, zarówno pod względem liczby różnych branż, z którymi współpracowali, jak i równomierności ich interakcji między innymi branżami.

Naukowcy włączyli także do swoich mierników aspekt geograficzny, aby zrozumieć wpływ, jaki lokalizacja ma na innowacje. Zmapowali położenie geograficzne przedsiębiorstw w każdej z 381 branż, wykorzystując dane dotyczące zatrudnienia i wzorców biznesowych na poziomie hrabstwa. Co więcej, uwzględnili miernik struktury przemysłowej każdego hrabstwa, aby uchwycić możliwość efektów ubocznych interakcji międzybranżowych, które mają miejsce w wyniku bliskości.

Wskaźnik „Ukrytych Innowacji”

Ta formuła wygenerowała „wskaźnik ukrytych innowacji”, który przypisuje ocenę każdemu hrabstwu w USA na podstawie stopnia istniejących tam możliwości ukrytych innowacji. Naukowcy zweryfikowali wskaźnik, korelując wyniki na poziomie hrabstwa z dochodem na poziomie hrabstwa i wzrostem zatrudnienia, jednocześnie kontrolując inne czynniki wpływające na te zmienne, takie jak początkowe zatrudnienie hrabstwa, gęstość zaludnienia i udział populacji z wykształceniem wyższym. Okazało się, że hrabstwa z wyższymi wynikami innowacyjności miały również większy wzrost zatrudnienia i dochodów, nawet jeśli kontrolowały liczbę patentów posiadanych w hrabstwie. Odkryli również, że tego rodzaju działalność innowacyjna występuje zarówno w gęsto zaludnionych powiatach, jak i w słabo zaludnionych, bardziej obszarach wiejskich.

„Te korelacje sugerują, że korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwom i społecznościom przynoszą nie tylko innowacje oparte na patentach ale, że innowacje nie ograniczają się do ośrodków miejskich o dużej populacji” – mówi Goetz. „Tego rodzaju ukryte lub ukryte innowacje nie są rejestrowane i śledzone tak jak patenty, ale wydają się być co najmniej tak samo ważne z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Pojawiają się one we wszystkich rodzajach miejsc: na obszarach wiejskich i miejskich oraz pomiędzy nimi.”

Ma to ważne implikacje, mówi Goetz, ponieważ obala konwencjonalną mądrość, że tylko duże miasta korzystają z innowacji.

„Często widzimy artykuły medialne reklamujące duże miasta jako centra innowacji, a nasze badania nadają rozmowie inną perspektywę”, mówi Goetz. „Tak, w miejscach takich jak Dolina Krzemowa, Seattle i Boston znajdują się firmy technologiczne, które opracowują zupełnie nowe produkty i technologie. Jednocześnie jednak wiele firm nie związanych z techniką angażuje się w innowacyjne działania, które są mniej oczywiste, ale mimo to pchają do przodu swoje branże i co ważniejsze, utrzymują ich konkurencyjność. ”

Goetz mówi, że dzięki zrozumieniu, gdzie i w jaki sposób ten rodzaj innowacji już się odbywa, liderzy społeczności mogą je wspierać, zapewniając miejsca gdzie można się wymieniać pomysłami pomiędzy różnymi firmami. Na przykład mogą organizować targi zachęcające do interakcji biznesowych. Mogą również myśleć bardziej strategicznie o ukierunkowaniu rekrutacji na branże, które uzupełniają lokalne efekty innowacji w oparciu o istniejące branże.

Indeks ukrytych innowacji jest dostępny na stronie internetowej NERCRD pod adresem http://bit.ly/latent-innovation .

Źródło: Penn State. US Department of Agriculture National Institute of Food and Agriculture (NIFA), and the Penn State and NIFA Multistate/Regional Research Appropriations

Oryginalne badanie DOI: 10.1016 / j.respol.2019.103909

Artykuł dostępny tutaj: https://www.futurity.org/innovation-rural-areas-2247042-2/

Fot. Gerd Altmann, Pixabay