Konkurs WWF na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2020 – Pan Krzysztof Kowalski, zwycięzca edycji z 2018 roku gorąco zachęca do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie.

Nadeślij swoje zgłoszenie do 30 kwietnia 2020! Szczegóły na dole strony.

W związku z trwającym obecnie naborem zgłoszeń do konkursu WWF na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2020, udało nam się dniu 19.03.2020 dotrzeć do jego zwycięzcy z 2018, Pana Krzysztofa Kowalskiego, który udzielił nam krótkiego wywiadu.

Co sprawiło, że w ogóle zainteresował się Pan konkursem Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego?

„O konkursie dowiedziałem się od Pana Krzysztofa Lecha, głównego ekologa w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem i dużo skorzystałem z jego pomocy ” – mówi Pan Krzysztof Kowalski.

WWF również i w tym roku zwróciło się do Dyrektora Centrum Doradztwa w Brwinowie, Pana Ireneusza Drozdowskiego, z prośbą o objęcie tegorocznej edycji konkursu patronatem CDR i uzyskało jego akceptację.

„Nasze gospodarstwo, położone na małą rzeką Turką”, kontynuuje zwycięzca konkursu „jest wielopokoleniowe – począwszy od dziadka, przez rodziców, a teraz przejmują je nasze córki – od zawsze było prowadzone zgodnie z zasadami natury i to jest zasadniczy powód ograniczenia spływów azotu i fosforu do cieków wodnych. Przyczynia się to szczególnie do zwalczania eutrofizacji, czyli negatywnego w skutkach przeżyźnienia wód i wpisuje się w ochronę środowiska.”

Co Panu dało uczestnictwo w tym konkursie?

„Uczestnictwo w konkursie w dużym stopniu otworzyło mi oczy na kwestie ochrony środowiska naturalnego, które zawsze były dla mnie ważne. Staliśmy się niejako ambasadorami polskiego rolnictwa w tym zakresie będąc wybranymi przez Kapitułę Konkursu spośród 11 krajów biorących udział w konkursie WWF. Odbierając pierwszą nagrodę w Szwecji uświadomiliśmy sobie, że nasze polskie gospodarstwa są bardzo dobre i mogą stanowić dla innych przykład w jaki sposób należy chronić Morze Bałtyckie, ponieważ stosowane u nas w kraju techniki i dobre praktyki środowiskowe są na wysokim poziomie”.

Dlaczego warto brać udział i jakby Pan zachęcił innych do uczestnictwa w tym konkursie?

„Jestem szczerze przekonany o wielkiej wartości jaką ze sobą niesie sam konkurs i nie chodzi tu wcale o nagrody tylko o samą ideę ochrony wód Bałtyku przed eutrofizacją i ogólnie ochronę środowiska naturalnego. Odkąd w 2018 roku wygraliśmy konkurs WWF na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego, nieustannie gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia w nim udziału. Po pierwsze, warto sprawdzić się i zobaczyć jak dobre są nasze gospodarstwa na tle innych w Europie i że mamy się czym pochwalić. Po drugie, jest to możliwość nawiązania współpracy, jej rozwoju, dalszego poszerzania kontaktów międzynarodowych z rolnikami tych 11 krajów, wymiany doświadczeń i europejskiego indywidualnego transferu wiedzy. Rozstrzygnięcie zeszłorocznej edycji konkursu odbyło się w Polsce i mieliśmy wielką przyjemność gościć u nas w gospodarstwie 70 zagranicznych rolników co było kolejną wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i pogłębiania kontaktów.” – powiedział Pan Krzysztof Kowalski, Rolnik Roku 2018 Regionu Morza Bałtyckiego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Formularz zgłoszeniowy

Kryteria konkursu

Zwycięskie praktyki

Plakat konkursowy

Laureaci konkursu 2019 i praktyki przyjazne środowisku morskiemu

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie formularzy do 30 kwietnia 2020r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

Zwycięzcę konkursu etapu krajowego poznamy wiosną 2020r.

Więcej informacji na:

https://zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego/o-konkursie

Materiał wideo WWF z RR2018r. na żywo:

fot. Krzysztof Kowalski