Wizyta studyjna w Teksasie na zaproszenie Texas A&M AgriLife Extension oraz Texas A&M University zorganizowana pod koniec lutego 2020

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Stowarzyszeniem Agro Biznes Klub oraz Programem Texas Agricultural Lifetime Leadership (TALL), Texas A&M AgriLife Extension oraz Systemem Uniwersytetu Texas A&M, zorganizował w dniach 26.02-09.03.2020 już piątą od 2011 roku wizytę studyjną w Teksasie dla polskich rolników, ludzi z agrobiznesu, naukowców oraz instytucji związanych ze wsparciem dla rolnictwa.

Członkowie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych produkują kukurydzę, pszenicę, żyto, jęczmień, grykę i proso w całej Polsce. Związek jest członkiem Krajowej Federacji Producentów Zbóż w Polsce. Federacja reprezentuje swoich członków w organizacji rolniczej COPA-COGECA w Unii Europejskiej.

Celem wizyty studyjnej w Teksasie było zdobycie wiedzy na temat amerykańskiego rolnictwa oraz polityki rolnej, a także nawiązanie osobistych kontaktów w celu wzmocnienia obecnej i rozwoju przyszłej współpracy gospodarczej i edukacyjnej między rolnikami, naukowcami, badaczami i liderami branży pomiędzy Stanem Teksas a Polską, a także zapoznanie się z dobrymi praktykami, innowacyjnymi badaniami i nowymi technologiami stosowanymi w amerykańskim rolnictwie.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli okazję szeroko zapoznać się z rolnictwem w Teksasie, począwszy od produkcji rolnej, poprzez związany z nią przemysł, aż do konsumenta. Wizyty u rolników stosujących zróżnicowane sposoby nawadniania i posiadających uprawy roślinne, np. pszenica, kukurydza, bawełna, sorgo, ryż, czy też u hodowców różnych ras bydła mięsnego i mlecznego oraz w stacji seksowania nasienia dawały możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele zadawanych pytań odnośnie stosowanych tam innowacyjnych technik hodowli lub potwierdzenie posiadanej wiedzy własnej w tym zakresie.

Z kolei Najwyżsi przedstawiciele władz stanowych starali się pomóc lepiej zrozumieć sposób działania obowiązującej ustawy rolnej i finansowania rolnictwa w Teksasie.

Naukowcy Uniwersytetu Texas A&M dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą na temat m.in. systemu doradztwa rolniczego, rodzajów hodowli, stref klimatycznych, rodzaju gleb, ukazywali przekrój upraw na terenie Teksasu (którego powierzchnia jest dwa razy większa niż Polska przy jedynie 29 milionach mieszkańców), przedstawiali sposoby nawożenia i stosowania środków ochrony roślin, uprawę pasową oraz wiele innych przykładów działalności rolnej. Przykłady dobrych praktyk w społeczności obszarów wiejskich można było czerpać m.in. od członków klubów 4H oraz liderów społeczności lokalnych.

Wizyta studyjna była źródłem nowych inspiracji w dziedzinie prowadzonych w laboratoriach uniwersyteckich badań naukowych oraz zastosowań nowych technologii w rolnictwie, a także stanowiła doskonałą możliwość do sieciowania, nawiązania kontaktów, które zbliżają świat nauki i rolnika prowadząc być może do komercjalizacji niektórych pomysłów, a już na pewno do pogłębienia branżowych bilateralnych relacji pomiędzy rolnictwem w Polsce i w Stanie Teksas, co w przyszłości może się przekształcić np. w owocną współpracę handlową, przykłady której uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli okazję zobaczyć na własne oczy.

fot. CDR