III Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego

W środę, 4 marca w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu spotkało się siedemdziesiąt osób, w tym przedstawiciele Ośrodka Hodowli Zarodowej w Przerzeczynie Zdroju, Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rolnicy, producenci, przedstawicieli instytucji, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa dolnośląskiego jak i innych województw zainteresowani tematyką. Spotkanie moderował Dyrektor Ośrodka Marek Tarnacki.

Trzecie spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego dotyczyło żywienia krów mamek.

Dr hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omówił zasady żywienia krów mamek, zapotrzebowanie i wymagania pokarmowe, zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy, zwrócił też uwagę na ekonomiczne aspekty odchowu.

W związku z naborem wniosków na działanie Dobrostan zwierząt, który rozpoczyna się 15 marca, doradca Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jan Burblis przedstawił warunki i wymogi, które muszą spełnić starający się o pieniądze z tego działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Członkowie Zespołu Tematycznego ustalili tematykę oraz termin kolejnego, październikowego spotkania. Tematem czwartego spotkania będą inwazje pasożytnicze oraz rozpoznawanie i zwalczanie niepłodności u bydła mięsnego. Uczestnicy spotkania zostali również zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym „Innowacyjna technologia chowu bydła mięsnego na przykładzie polskich i czeskich gospodarstw hodowlanych”.

fot. DODR