O cyfryzacji w rolnictwie i na wsi – seminarium EIP-AGRI

W dniach 5-6 luty br. w odpowiedzi na zaproszenie sieci EIP-AGRI (Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa) Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” Jerzy Motłoch wziął udział w seminarium zatytułowanym New skills for digital farming (‘Nowe umiejętności dla cyfrowego rolnictwa’) zorganizowanym w Aranjuez, w Hiszpanii. W trakcie seminarium, Prezes Stowarzyszenia PPJ miał krótką prelekcję dotyczącą projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenia PPJ w 2018r. i zatytułowanego: Z komputerem za Pan brat – warsztaty komputerowe dla osób wykluczonych cyfrowo powyżej 50 roku życia, w którym udział brali również rolnicy.

Seminarium otworzyli: Luis Planas Puchades – hiszpański Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, wraz z Maríą Ángeles Benítez Salas – Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej i Esther Koopmanschap – EIP-AGRI, współpracownik Uniwersytetu Wageningen w Holandii. W dalszej kolejności swoją prezentacje dotyczącą umiejętności w cyfrowym rolnictwie – przyszłych potrzeb, możliwości i wyzwań przestawiła Emily Gray, analityk polityki rolnej i lider ds. Innowacji, Cyfrowego Rolnictwa w OECD. Z kolei Ethan Clearly z Irish Farmers Assciation omówił zagadnienia związane z wdrażaniem technologii cyfrowych w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem barier i przeszkód (m.in. dostępność i jakość połączenia internetowego, koszty zarządzania i serwisowania) a także pozytywnych aspektów wdrażania tych technologii (oszczędność czasu, mniejsze koszty administracyjne, większa wiedza dotycząca warunków upraw i hodowli, dostęp do informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji).

Drugiego dnia seminarium zostały przedstawione wybrane wyniki ankiety na temat wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego, opracowane przez Riccardo Borgia, Martin Kukk, Laura Aguglia, Andrea Furlan, Doris Marquardt z DG AGRI. W dalszej kolejności organizatorzy konferencji zabrali uczestników w inspirującą podróż po dobrych praktykach w zakresie już wdrożonych technologii cyfrowych w rolnictwie dzięki środkom unijnym. Szereg indywidualnych prezentacji, a wśród nich również projekt Stowarzyszenia PPJ, był doskonałym źródłem wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie nowych technologii systematycznie wdrażanych w rolnictwie.

W trakcie seminarium odbywały się panele warsztatowe, w trakcie których uczestnicy zainteresowani konkretnymi projektami związanymi z cyfryzacją poszczególnych działów rolnictwa dyskutowali z realizatorami tych projektów, zdobywając wiedzę w zakresie skutecznych sposobów wdrażania nowych technologii. Panelom warsztatowym towarzyszyły prezentacje plakatowe i filmowe.

Uczestnicy seminarium zidentyfikowali umiejętności, które mogą pomóc rolnikom w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z technologii cyfrowych, dzielili się udanymi inicjatywami szkoleniowymi i omówili, w jaki sposób plany strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej mogą zaradzić niedoborowi umiejętności cyfrowych w sektorze rolnym.

Wszystkie prezentacje i dokumenty z seminarium można znaleźć na oficjalnej stronie EIP-AGRI pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-new-skills-digital-farming

Relacja: Jerzy Motłoch, Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”


Prezes Motłoch uczestniczył w seminarium na zaproszenie sieci EIP-AGRI. Sieć zwróciła uwagę na projekt Stowarzyszenia dzięki zgłoszeniu projektu Z komputerem za Pan brat … do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards w roku 2019. Zaproszenie jest przykładem kontaktów i okazji, które dzięki prezentacji własnych osiągnięć można rozwinąć na poziomie krajowym i europejskim.