III Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami hodowli bydła mięsnego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na trzecie spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami hodowli bydła mięsnego.

Do udziału w Zespole Tematycznym zapraszamy rolników, producentów, przedstawicieli instytucji, świata nauki, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego jak i innych województw.

Tematem przewodnim trzeciego spotkania, które poprowadzi dr hab. Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będzie żywienie krów mamek.

Podczas moderowanej dyskusji, zostaną określone zadania do realizacji w 2020 roku, w zakresie tematyki związanej z chowem i hodowlą bydła mięsnego.

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2020 r. o godz. 1000, w siedzibie DODR we Wrocławiu w Obiekcie Hotelowym AGRO, sala nr 10.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  tel. 71 339 80 21 wew. 150

fot. www.facebook.com/PatiFPhotography