Unia Europejska przeznacza ponad 100 mln euro na projekty w ramach nowego Programu LIFE w celu promowania zielonej i neutralnej klimatycznie Europy

Komisja Europejska ogłosiła 17 lutego 2020 inwestycję w wysokości 101,2 mln EUR na najnowsze projekty w ramach Programu LIFE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Finansowanie wesprze 10 dużych projektów środowiskowych i klimatycznych w dziewięciu państwach członkowskich, pomagając Europie przejść do zrównoważonej gospodarki i neutralności klimatu. Projekty te znajdują się na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, Łotwie, Słowacji, Czechach i Hiszpanii.

Program LIFE jest unijnym instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Działa od 1992 r. i współfinansował ponad 5400 projektów w całej UE i w krajach trzecich. W danym momencie realizowanych jest około 1100 projektów. Budżet na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld EUR według cen bieżących. Zintegrowane projekty LIFE zostały wprowadzone w 2014 r., aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu kluczowych przepisów UE dotyczących środowiska, przyrody i klimatu. W odniesieniu do następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027, Komisja proponuje zwiększenie finansowania o prawie 60% na program LIFE.

fot. pixabay.com/pl/illustrations/ziemia-globus-wody-fala-morze-216834