Ogólnopolski Dzień Informacyjny Dotyczący Ostatniego Konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Wrocław 3-4 marca 2020.

Wydarzenie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Dotyczący Ostatniego Konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), które odbędzie się 3-4 marca 2020 we Wrocławiu, organizowane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr – członka Bio-Based Industries Consortium) przy wparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT), NUTRIBIOMED Klaster oraz Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) i Bio-Based Industries Consortium (BIC), a także Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i konsorcjum Bio-Based Industries Consortium (BIC), w skład którego wchodzą przedstawiciele europejskich dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), regionalnych klastrów, europejskich stowarzyszeń handlowych i europejskich platform technologicznych oraz studenci UPWr, którzy poszerzali swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie tematyki konkursu BBI JU 2020 dla sektora bioprzemysłu,
  • przekazanie informacji dotyczącej sposobu aplikowania, przygotowania wniosków oraz tworzenia konsorcjów projektowych,
  • przedstawienie i wymiana informacji o możliwościach, jakie wynikają z partnerstwa publiczno-prywatnego BBI JU, wpływające na zwiększenie inwestycji w rozwój zrównoważonego sektora przemysłu opartego na biogospodarce w Polsce i Europie,
  • przedstawienie zwycięskich projektów finansowanych w ramach BBI JU z udziałem europejskich oraz polskich firm,
  • prezentacja wyróżnionych projektów studentów UPWr opracowanych w ramach zajęć przedsiębiorczości,
  • umożliwienie nawiązywania kontaktów, których celem jest zainicjowanie współpracy na tegoroczne konkursy BBI JU.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Biobased Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: bktw@upwr.edu.pl

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane wraz z agendą. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

fot. pixabay