Lutowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze lutowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Prawie 200 projektów Grup Operacyjnych skupia się szczególnie na wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu ulepszenia ich własnych systemów rolnych lub leśnych. Obejmują one projekty związane z automatycznym odchwaszczaniem, zrobotyzowanym zbieraniem truskawek, sterowanym cyfrowo nawadnianiem warzyw, obrazowaniem termicznym bydła, teledetekcją upraw zbożowych.
  • Inteligentne czujniki dla lepszego zrozumienia wzrostu roślin. Cyfrowe rolnictwo może zwiększyć wiedzę i plony, zmniejszyć nakłady i inwestycje oraz zwiększyć odporność na ryzyko, takie jak zmiana pogody i zmienność cen. Finansowany ze środków UE projekt ANTARES opracowuje inteligentne technologie czujników i technologii dużych zbiorów danych dla zrównoważonych systemów żywności.
  • Historia sześciu rolników, którzy w Walii prowadzą próby wykorzystania technologii śledzenia w ramach grupy operacyjnej trafnie nazwanej „Dokąd się przeprowadziliśmy?”. Obroże GPS są używane w dwóch stadach bydła i czterech stadach owiec przez dwa okresy wypasu. Rolnicy zbadają, w jaki sposób ta technologia może pomóc znaleźć rozwiązania w zakresie zarządzania wypasem, a nawet zmniejszyć ryzyko kradzieży.
  • Nowe umiejętności cyfrowego rolnictwa. Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” zgromadziło ponad 150 uczestników w hiszpańskim Aranjuez. Zidentyfikowali umiejętności, które mogą pomóc rolnikom w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z technologii cyfrowych, dzielili się udanymi inicjatywami szkoleniowymi i omówili, w jaki sposób plany strategiczne Wspólnej polityki Rolnej (WPR) mogą zaradzić luce w umiejętnościach cyfrowych w sektorze rolnym. Wszystkie prezentacje, plakaty, informacje dla prelegentów będą wkrótce dostępne na stronie wydarzenia.
  • EVTA – 6 lutego 2020r.: W jaki sposób klasyczne kształcenie i szkolenie może rozwiązać problem braku umiejętności cyfrowych w rolnictwie? Niektóre odpowiedzi pochodzą z najlepszych praktyk podzielonych przez ekspertów szkoleniowych i rolników podczas seminarium EIP-AGRI na temat nowych umiejętności w cyfrowym rolnictwie!
  • Podejścia agroekologiczne w zakresie odporności gospodarstw rolnych. Europejscy rolnicy stają przed coraz większymi wyzwaniami, w tym zmianami klimatu. Praktyki agroekologiczne mogą pomóc im w opracowaniu bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolniczych, które łączą stabilne plony z większą różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi. Nowa broszura EIP-AGRI na temat agroekologii oferuje inspirację z innowacyjnych projektów, które tworzą rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i dostosowane do warunków panujących w gospodarstwie.